Engagerade medarbetare skapar framtidens lönsamma företag

Boka föreläsning

Om oss

Ett positivt ledarskap för ditt varumärke utvecklar kundupplevelsen. Det kan handla om mötet med kunden eller kundens användning av produkter och tjänster. Tillsammans med oss tränar du och dina medarbetare på att utveckla upplevelser som lever upp till kundernas förväntningar på varumärket. Vi använder en pedagogik vi kallar edutainment. Resultatet är engagerade medarbetare.

Nyheter

Coacha din kollega med en KNUFF™

Du behöver verktyg som underlättar för kunden att ge beröm till dina medarbetare. Vi kallar vårt nya digitala förändringsverktyg för KNUFF™. Genom beteendedesign kan vi få kunder att berömma din kollega med hjälp av mobilen. Du kan också be dem nyansera berömmet för att påverka olika typer av beteenden i mötet med kunden. Målet är ökad kundnöjdhet och stolta medarbetare.

Ring Matz Magnusson på
0768-789090

Läs mer

Budskap med företagets värdegrund

Budskap på miljövänliga kontorsprodukter från Biaro är ett kreativt sätt att engagera dina medarbetare i ditt varumärkeslöfte och värdegrund. Under en workshop kring ert varumärke hittar vi tillsammans budskap som stärker sammanhållning och inspirerar till samtal med besökande kunder.

Prata med Matz Magnusson
0768-789090

Läs mer

Varumärket är din bästa säljare

Ett starkt varumärke ger dig en rad fördelar i försäljningsarbetet. Du bokar lättare möten, du slipper fokus på pris och halva säljsamtalet är redan klart när mötet börjar. Ett nytt föredrag av Matz Magnusson handlar om vilka verktyg du kan använda för att utveckla ett varumärke som hjälper dig i din försäljning och ditt kundbemötande.

Kontakta Matz Magnusson på 0768-789090

Läs mer

bus

Fler ambassadörer för Västtrafik

Vi fick ett fantastiskt besked från en av våra kunder som bidrar till Västtrafiks vision om Det goda kundmötet. De berättade att "Antalet positiva kundärenden ökar med 100% jämfört med samma period förra året." Det här innebär att man också bidragit till att Västtrafik har 100% fler ambassadörer för varumärket än förra året.

Läs mer

Utbildningar

Edutainment inspirerar till ett unikt engagemang i ditt varumärkeslöfte.

Läs mer

Workshop

Tillsammans med oss hittar du den röda tråden för ditt varumärke.

Läs mer

ServiceDesign

Ditt varumärkes löfte är ditt manus för service och kundbemötande.

Läs mer

KundskapsBussen

En rullande utbildningslokal full av upplevelser och insikter om dina kunder.

Läs mer

Unika kundmöten