Engagerade medarbetare skapar framtidens lönsamma företag

Boka föreläsning

Utbildningar

Repetitioner för varumärken

Medarbetarnas kunskap om ditt varumärke och dina kärnvärden skapar förutsättningar för god service och bra kundbemötande. Nästa steg är att använda sig av kunskapen i sin egen vardag. Våra träningsprogram är utformade för att skapa engagemang kring hur ni tillsammans kan arbeta för att kunderna ska bli mer lojala och relationen mer lönsam, för bägge parter. Målsättningen är att dina medarbetare ska vara delaktiga i utvecklingen av ditt varumärke.

Träningsprogram

  • Förstudie av kundbemötande och varumärke.
  • Ledningsseminarium.
  • Utbildningsdagar med edutainment för chefer/medarbetare.
  • Coachning för varumärkesambassadörer.

Verktyg för coachning

  • KundskapsSpelet – spel med scenarier kring möten med kunden.
  • BemötandeGuide för unikt kundbemötande.
  • Ambassad för varumärkesambassadörer – webbforum.
  • Certifiering av ambassadörer.