Tjänst

KundskapsBussen

En röd buss

En buss full av upplevelser och insikter om dina kunder. Styrkan i konceptet ligger i att medarbetarna alltid känner igen sig i de situationer och platser som vi gestaltar med hjälp av skådespelare ombord på bussen, eller tåget. Vi skapar ett stort och långsiktigt engagemang kring hur man bättre kan samarbeta för en positiv kundupplevelse.

Transdev, GS Buss, Västtrafik, Östgötatrafiken, Karlstadsbuss, Jönköpings och Kalmar länstrafik samt Öresundståg har alla använt sig av utbildningen KundskapsBussen för att träna på sitt unika kundbemötande.

Läs boken om marknadsföraren i förarsätet

Läs boken om marknadsföraren i förarsätet

Enligt våra undersökningar är det mindre än en av tio busschaufförer som säger hej på bussen. Läs boken om hur du använder kundbemötande för att öka kundnöjdheten och lönsamheten i trafiken. Ta hand om dina medarbetare så tar de hand om dina resenärer.

Läs boken
Grattis Kalmar Länstrafik

Största ökningen av kundnöjdhet 2018

Grattis Kalmar Länstrafik! Enligt Kollektivtrafikbarometern 2018 har KLT den största ökningen i Sverige av andelen kunder som är nöjda med senaste resan. Ett fantastiskt resultat där man går från en andel på 72% nöjda kunder 2017 till 85% 2018.

KundskapsBussen

Det goda kundmötet

Medarbetare från Transdev tränar 2018 ombord på KundskapsBussen på Västtrafiks vision om "Det goda kundmötet”. Resultat blev ökad kundnöjdhet och större genomslag för kundlöftet.

Tecknad buss

Lär känna resenärerna

Resenärer älskar att kommunicera och lämna synpunkter. Ge feedback till dina medarbetare med hjälp av KundskapsBussens kommunikationslösningar. Använd återkoppling från klisterdekaler och bildskärmar i bussar och tåg för att förbättra verksamheten.