Engagerade medarbetare skapar framtidens lönsamma företag

Boka föreläsning

KundskapsBussen

En buss full av upplevelser och insikter om dina kunder. Styrkan i konceptet ligger i att medarbetarna alltid känner igen sig i de situationer och platser som vi gestaltar med hjälp av skådespelare ombord på bussen, eller tåget. Vi skapar ett stort och långsiktigt engagemang kring hur man bättre kan samarbeta för en positiv kundupplevelse.

Transdev, GS Buss, Västtrafik, Östgötatrafiken, Karlstadsbuss, Jönköpings och Kalmar länstrafik samt Öresundståg har alla använt sig av KundskapsBussen.

Största ökningen av kundnöjdhet 2018

Grattis Kalmar Länstrafik! Enligt Kollektivtrafikbarometern 2018 har KLT den största ökningen i Sverige av andelen kunder som är nöjda med senaste resan. Ett fantastiskt resultat där man går från en andel på 72% nöjda kunder 2017 till 85% 2018.

Det goda kundmötet

Medarbetare från Transdev tränar 2018 ombord på KundskapsBussen på Västtrafiks vision om "Det goda kundmötet”. Resultat blev ökad kundnöjdhet och större genomslag för kundlöftet.