Engagerade medarbetare skapar framtidens lönsamma företag

Boka föreläsning

Workshop för ditt varumärke

Testa din varumärkesstrategi

Vi kan testa vad din nya strategi innebär för kundupplevelsen under en seminariedag. Till vår hjälp har vi skådespelare som använder varumärkets löfte i möten med dina kunder. Buggar kan upptäckas på ett tidigt stadium och ledningsgruppen får möjlighet att reflektera och diskutera. Resultatet blir en strategi som har stora möjligheter att fungera i verkliga möten med kunderna.

Hitta bevisen för att löftet är sant

En tydlig röd tråd för ditt varumärke underlättar även marknadskommunikation och produktutveckling. Tillsammans hittar vi kommunikation, produkter och bemötande som bevisar att ditt varumärkeslöfte är sant.

Vi lyssnar på dina kunder

Våra träningsprogram bygger förutsättningar för att dina medarbetares kundbemötande ska motsvara, och överträffa, de förväntningar som finns på ditt varumärke.

Om t. ex. Ikano Bank lovar "schyssta villkor" i sin marknadsföring, förväntar jag mig som kund att löftet ska förverkligas i form av schysst service och schyssta lånevillkor, bland annat.

Därför lyssnar vi alltid på dina kunder. Vi genomför kundnöjdhetsundersökningar och varumärkesstudier där vi tittar på om kunderna anser att medarbetarna lever upp till varumärkeslöftet. Syftet är att ge dig en plattform för arbetet med att skapa nöjda och lojala kunder.

Produkter vi erbjuder

  • Kundnöjdhetsundersökningar
  • Varumärkesundersökningar
  • Medarbetarundersökningar