Tjänst

Den röda tråden för ditt varumärke

Flera personer har möte tillsammans på ett kontor.

Testa hållbarheten i din varumärkesstrategi

Under en seminariedag jämför vi ditt företags varumärkesstrategi med kundernas faktiska uppfattning om varumärket. Gapet mellan strategi och verklighet resulterar i en handlingsplan med åtgärder för att nå företagets långsiktiga vision. Målet är kunder som motiveras av ditt varumärke och de hållbara egenskaper som dina tjänster och produkter har.

Frågeställningar under en workshop

Resultatet av en workshop tillsammans med oss är en varumärkesstrategi. Vi svarar tillsammans på frågeställningar kring vad som motiverar kunderna att välja just ditt varumärke. Du får också svar på vilken typ av marknadsundersökningar som behövs om ditt företag behöver komplettera sin kunskap.

  • Vision: Vilken är varumärkets vision för våra kunder?
  • Kategori: Vilken produktkategori passar bäst för varumärkets vision?
  • Varumärkeslöfte: Vilket är varumärkets löfte till kunderna och vilka värderingar står vi för?
  • Målgrupp: Vilka kunder riktar vi oss till, och hur ska varumärket bidra till att fylla kundernas behov?
  • Marknad: Behöver vi fler varumärken för att nå olika typer av kunder på ett effektivt sätt?
  • Co-branding: Vilka varumärken ska vi ha i vår leverantörskedja som stärker vårt varumärke?
  • Samarbetspartners: Vilka distributionskanaler passar vårt varumärke bäst?
  • Pris: Vilken prisstrategi ska vi ha för vårt varumärke?

Kommunicera bevisen för hållbarhet

Ett intressant exempel på hur man kan lyckas skapa positiva förväntningar hos kunderna med ett hållbart varumärkesarbete är Volvo Personvagnar. Nästan alla människor jag frågar säger att Volvo står för ”säkerhet”. Volvos vision om att ingen ska dö eller skadas allvarligt i Volvos bilar sammanfaller också med målsättningarna för hållbara trafikmiljöer i Agenda 2030.

En av anledningarna till att Volvo lyckas är att man är duktiga på att kommunicera och sätta namn på funktioner i bilarna som lever upp till kundernas förväntningar. "City Safety" och "SIPS - Side Impact Protection System” är bevis på att Volvos löfte om säkerhet är sant. Under våra seminarier paketerar vi tjänster och produkter i linje med ditt hållbara varumärkeslöfte.

En beskrivning av Varumärkesorientering

Modell för varumärken med
hållbara värden

Sustainable Brand Essence

Idag översvämmas vi av positiva argument kring hållbarhet. Så mycket att vi helt enkelt slutar lyssna. Resultatet är kommunikatörer som anklagas för greenwashing och trovärdigheten för ordet hållbarhet sjunker.

Lösningen är en strategi för varumärket som sätter fokus på att skapa hållbara värden för kunden. Ett exempel är mobiltelefontillverkaren Doro som underlättar för kunder med funktionshinder att kommunicera med sina nära och kära. De har hittat ett sätt att positionera sitt varumärke utifrån användarens behov av en enkel mobiltelefon. De har skapat ett hållbart värde som är trovärdigt och lätt att komma ihåg.

Vår modell Sustainable Brand Essence™ underlättar processen att hitta fokus i ditt varumärkeslöfte, och de hållbara värden du vill skapa för kunden. På så vis undviker du greenwashing och blir ett mer relevant alternativ på din marknad.

En person som tar emot en kund i kassan i en butik.

Vi lyssnar på dina kunder

Ett internt varumärkesarbete bygger förutsättningar för att dina medarbetare ska kunna motsvara, och överträffa, de förväntningar som kunderna har på ditt varumärke. Om Ikano Bank lovar "schyssta villkor" i sin marknadsföring, förväntar jag mig som kund att löftet ska förverkligas i form av "schysst service" och "schyssta lånevillkor", bland annat.

Därför lyssnar vi alltid på dina kunder. Vi genomför kundnöjdhetsundersökningar och varumärkesstudier där vi tittar på om kunderna anser att dina medarbetare lever upp till varumärkeslöftet. Syftet är att ge dig en plattform för arbetet med att skapa nöjda och lojala kunder.