Repetitioner för varumärken

Medarbetarnas kunskap om ditt varumärke och dina kärnvärden skapar förutsättningar för god service och bra kundbemötande. Nästa steg är att man kan använda sig av kunskapen i sin egen vardag. Våra träningsprogram är utformade för att skapa engagemang kring hur ni tillsammans kan arbeta för att kunderna ska bli mer lojala och relationen mer lönsam för bägge parter. Målsättningen är att dina medarbetare ska vara delaktiga i ditt företags varumärkesutveckling.

Träningsprogram

1. Förstudie kundbemötande/varumärke
2. Ledningsseminarium
3. Utbildningsdagar chefer/medarbetare.
- Strategiska möten. Forumspel med skådespelare.
- Ambassadör för ett varumärke. Föreläsningar.
- Hot Line. Workshops kring kundattityder.
4. Coachning varumärkesambassadörer.

Hur förlänger vi effekten?

Vi erbjuder ett antal verktyg för att arbeta vidare med och engagera medarbetarna kring kundbemötande och varumärkesfrågor.

  • KundskapsSpelet – spel med scenarier kring möten med kunden
  • BemötandeGuide för unikt kundbemötande
  • Ambassad för varumärkesambassadörer – forum på nätet
  • Certifiering för ambassadörer
Ladda ner din guide för kundbemötande här!

Testkör din varumärkesstrategi

Vi kan "testköra" vad din nya strategi innebär för kundbemötandet under en seminariedag. Till vår hjälp har vi skådespelare som använder varumärkets löfte i möten med kunder. Buggar kan upptäckas på ett tidigt stadium och medarbetarna får möjlighet att reflektera och diskutera. Resultatet blir en strategi som medarbetarna känner sig delaktiga i och därför har stora möjligheter att fungera i verkliga möten med kunderna.

Träna på att leva ditt varumärke med Edutainment