Största ökningen av kundnöjdhet i Sverige

IMG_2995

2019-03-14

Grattis Kalmar Länstrafik! Enligt Kollektivtrafikbarometern 2018 har Kalmar Länstrafik den största ökningen i Sverige av andelen kunder som är nöjda med senaste resan. Ett fantastiskt resultat där man går från en andel på 72% nöjda kunder 2017 till en andel på 85% 2018.

KundskapsBussen är stolta leverantörer av utbildningar kring kundbemötande där vi arbetat tillsammans med KLT de senaste fem åren. Jag frågar marknadschef Christer Olson vad han tror är de viktigaste faktorerna bakom framgången.

? Vi har arbetat hårt med bemötandeutbildningar både för förare och kundtjänst samtidigt som vi har varit konsekventa i vår marknadsföring. Vi försöker också se till att förarna blir engagerade i de budskap som når kunderna. Alla ska känna sig delaktiga och kunna vara ambassadörer för trafiken. Ny teknik med wifi på bussarna och trafikinformation på skärmar ute på stan nära kunderna är också bidragande orsaker till ökad kundnöjdhet.

Vill du veta mer om KundskapsBussen och våra utbildningar så kontaktar du Matz Magnusson på Magnusson & Kennberg Varumärkesutveckling AB