KundskapsBussen

KundskapsBussen är en skräddarsydd utbildning som vi genomför för våra kunder. Kunder har bl a varit Transdev och Västtrafik, Östgötatrafiken, Karlstadsbuss, Jönköpings och Kalmar länstrafik samt Öresundståg. Styrkan i konceptet ligger i att medarbetarna alltid känner igen sig i de situationer och platser som vi bl a gestaltar med hjälp av skådespelare ombord på KundskapsBussen. Vi skapar ett stort och långsiktigt engagemang kring hur man bättre kan samarbeta för en positiv kundupplevelse.

Träningsprogram KundskapsBussen

 • Förstudie kundbemötande/varumärke
 • Ledningsseminarium
 • Forumspel ombord på KundskapsBussen
 • Föreläsningar. Ambassadör för ett varumärke
 • Hot Line. Workshops kring resenärernas behov
 • Coachning varumärkesambassadörer

Hur förlänger vi effekten av träningen?

Vi erbjuder ett antal verktyg för att arbeta vidare med och engagera medarbetarna kring kundbemötande och varumärkesfrågor.

 • KundskapsSpelet – scenariespel kring mötet med kunden
 • Ambassadörsprogram
 • BemötandeGuide för unikt kundbemötande
 • Ambassad för varumärkesambassadörer – forum på nätet
 • Certifiering för ambassadörer för länstrafiken
 • E-learning

Guide för unikt kundbemötande

Största ökningen av kundnöjdhet i Sverige 2018

Kundbemötande i särklass

Grattis Kalmar Länstrafik! Enligt Kollektivtrafikbarometern 2018 har KLT den största ökningen i Sverige av andelen kunder som är nöjda med senaste resan. Ett fantastiskt resultat där man går från en andel på 72% nöjda kunder 2017 till 85% 2018.

Det goda kundmötet

Hög kundnöjdhet med tydligt varumärkeslöfte Medarbetare från Transdev tränar 2018 ombord på KundskapsBussen på Västtrafiks vision om "Det goda kundmötet".
Ladda ner din guide för kundbemötande här!