Varumärkesutveckling i Kalmar

Medarbetarna är en av de viktigaste byggstenarna när Kalmar Länstrafik arbetar fram en ny varumärkesplattform. Syftet är att få service, sälj och marknadsföring att samverka för att uppfylla de kundlöften som Kalmar Länstrafik vill använda. Målsättningen är ännu bättre kundrelationer, ökad kundnytta och ökad försäljning. Mellan åren 2015 och 2016 ökade kundnöjdheten bland resenärerna med 23%.

KundskapsResan

I samarbete med Magnusson & Kennberg Varumärkesutveckling tränas medarbetarna på Kalmar Länstrafik att leva upp till varumärkeslöftet i bemötandet av kunderna.

Fler kunder

Andra exempel på kunder genom åren är Transdev, Ikano Bank, Stena Line, Öresundståg, Öresundskraft, Göteborg Energi, Kinnarps och EM.

Framtidens resenärer vill ha upplevelser

Barnen som hjälpte oss demonstrera för bra kundbemötande kommer från teatergruppen Småstickorna i Jönköping.