Största ökningen av kundnöjdhet inom svensk kollektivtrafik 2018

Medarbetarna är en av de viktigaste byggstenarna när Kalmar Länstrafik arbetar fram en ny varumärkesplattform. Syftet är att få service, sälj och marknadsföring att samverka för att uppfylla de kundlöften som Kalmar Länstrafik vill använda. Målsättningen är ännu bättre kundrelationer, ökad kundnytta och ökad försäljning. Under 2018 ökade andelen kunder som var nöjda med senaste resan från 72% nöjda kunder 2017 till en andel på 85% 2018.

KundskapsResan

I samarbete med Magnusson & Kennberg Varumärkesutveckling tränas medarbetarna på Kalmar Länstrafik att leva upp till varumärkeslöftet i bemötandet av kunderna.

Fler kunder

Andra exempel på kunder genom åren är Transdev, Ikano Bank, Stena Line, Öresundståg, Öresundskraft, Göteborg Energi, Kinnarps och EM.

Framtidens resenärer vill ha upplevelser

Varumärkesutveckling Barnen som hjälpte oss demonstrera för bra kundbemötande kommer från teatergruppen Småstickorna i Jönköping.