Vi lyssnar på dina kunder

Våra träningsprogram bygger förutsättningar för att dina medarbetares kundbemötande ska motsvara, och överträffa, de förväntningar som finns på ditt varumärke.

Om t ex Ikano Bank lovar "schyssta villkor" i sin marknadsföring så förväntar jag mig som kund att löftet ska förverkligas i form av schysst service och schyssta lånevillkor, bland annat.

Därför lyssnar vi alltid på dina kunder. Vi genomför kundnöjdhetsundersökningar och varumärkesstudier där vi tittar på om kunderna anser att medarbetarna lever upp till varumärkeslöftet. Syftet är att ge dig en plattform för arbetet med att skapa nöjda och lojala kunder.

Produkter

  • Kundnöjdhetsundersökningar
  • Varumärkesundersökningar
  • Medarbetarundersökningar
Varumärket påverkar ditt kundbemötande