Service som är unik för ditt varumärke

Människor är olika och vill inte bli bemötta på samma sätt. Av samma anledning väljer man också olika varumärken utifrån vem man är som person. Ett exempel är Eccos skor som ofta väljs utifrån argument som ”sköna att gå i” och ”bra för mina fötter”. Varumärket har en vänlig och omtänksam personlighet som kan förstärkas av den service säljaren ger.

När personlig service, produktens egenskaper och reklamens argumentation alla följer varumärkets röda tråd, då har vi stora möjligheter att bli trovärdiga och skapa goda kundrelationer. Tillsammans med oss kan du designa service och tjänster anpassade till dina kunder.

Unikt kundbemötande

Elin Engagemang
En driven, proaktiv och engagerad personlighet med stor kompetens.

Unikt kundbemötande

Erik Estradör
Ett lättsamt och lekfullt bemötande som aldrig upphör att förvåna.

Unikt kundbemötande

Sonja Snäll
En social och empatisk personlighet med omtänksam service.

Unikt kundbemötande

Manne Millimeter
Ordning och reda och service man kan lita på i alla lägen.

En kommunikationsplattform för service

Tjänster och service utvecklar ditt företags varumärke och hur du uppfattas av dina kunder. Genom kvalitativa intervjuer med dina kunder stämmer vi av vilka behov de ser att du tillfredsställer och vad de saknar. Tillsammans utformar vi en kommunikationsplattform som beskriver vilken nytta dina tjänster och din service ger kunderna. Nedan ger vi ett exempel på hur en sådan plattform kan se ut:

1. Målsättningarna för varumärket
Vad innebär god service för vårt varumärke, vad är utmärkande och särskiljande? Vad ska karaktärisera sättet på vilket vi bemöter våra kunder?

2. Målgruppen
Vad vet vi om dem? Hur tänker man och hur beter man sig? Vilket bemötande förväntar man sig, vad innebär god service för våra kunder?

3. Stöd och motivation av medarbetare
Hur kan vi utbilda och inspirera våra medarbetare för att bli trovärdiga? Vilka karaktärsdrag har de människor våra kunder möter, hurdana ska de vara och vilken attityd har de?

4. Hur platsen förstärker budskapet
Vilka situationer är centrala när vi möter kunderna? Vad kan vi tillföra som extra stimuli och inspiration på dessa platser?

5. Resultat av kundbemötandet
Vad vi vill att kunderna ska tänka och säga om oss? Hur vill vi att våra kunder ska känna sig som ett resultat av att ha använt våra tjänster och mött vår service?

Träna på din servicekaraktär

Utmaningen ligger i att förstå hur målsättningarna för varumärket ska påverka sättet att bemöta kunderna. I våra utbildningar vill vi åskådliggöra hur unik kundservice kan förstärka bilden av ditt varumärke. Ett sätt att träna på detta är att låta skådespelare anta olika servicekaraktärer i mötet med kunderna. Syftet är att inspirera dina medarbetare att själva sätta sig in i och utveckla rollen som ambassadör för varumärket.