201505191432023334hKrMwBDL201505191432023351iMYkgKx1201505191432023343Egu1vvZ8

Dina medarbetare är nya tidens mediekanaler

Dina medarbetares förmåga att leva upp till ditt varumärkeslöfte inom service och försäljning kan vara avgörande. Speciellt i dag när många medarbetare finns på sociala medier och företag blir allt mer transparenta.

Våra utbildningar gör medarbetarna till ambassadörer och är en naturlig del av arbetet med ditt företags varumärke. Kunniga och engagerade medarbetare är den nya tidens mediekanaler.

Träning för ditt varumärke med lång "kolhydrateffekt"

Delaktighet och glädje är en viktig del av vår pedagogik. Vi dramatiserar kundmöten som medarbetarna kan känna igen sig i. Upplevelsen och igenkännandet skapar ett engagemang i varumärket som sitter i länge, på ett sätt som andra utbildningar har svårt att nå upp till.

Läs mer: "Fem sätt att engagera dina medarbetare."
Stena Line, Ikano Bank och Kalmar Länstrafik är exempel på kunder.

Produkter

Utbildningar för Ambassadörer


Medarbetarnas kunskap om ditt varumärke och dina kärnvärden är första steget mot att skapa effektiva kundmöten och god service. Nästa steg är att kunna använda sig av den kunskapen i sin egen vardag. Därför är våra utbildningar upplevelsebaserade. Upplevelsen tillsammans med oss och våra skådespelare skapar igenkänning och förståelse för hur man blir en god ambassadör för sitt varumärke.

MarknadsAnalyser


Vi genomför kund- och medarbetarundersökningar samt varumärkesstudier. Syftet är att engagera dina medarbetare i arbetet med att skapa nöjda och lojala kunder. Det visar sig att kundernas upplevelse av varumärket och medarbetarnas roll ofta är mer positiv än man tror! Kan man dessutom följa utvecklingen och ser resultatet av det egna arbetet så bidrar det till ökad stolthet i organsiationen.

Hjalmar Söderberg om varumärken

"Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna någon slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst."
Hjalmar Söderberg, Doktor Glas