15-RAW_6507 kopia201505191432023343Egu1vvZ805-RAW_6444

Kunden bestämmer vem som är vinnare

Proaktivitet bygger varumärket

Träna på att använda ditt varumärke

Dina medarbetare är nya tidens mediekanaler

Dina medarbetares förmåga att leva upp till ditt varumärkeslöfte inom service och försäljning kan vara avgörande för en positiv kundupplevelse. Speciellt i dag när många medarbetare finns på sociala medier och företag blir allt mer transparenta.

Våra utbildningar kring kundbemötande blir en naturlig del av ditt företags varumärkesutveckling. Kunniga och engagerade medarbetare är den nya tidens mediekanaler.

Varumärkesutveckling med lång "kolhydrateffekt"

Delaktighet och glädje är en viktig del av vår pedagogik. Vi dramatiserar kundmöten som medarbetarna kan känna igen sig i. Upplevelsen och igenkännandet skapar ett engagemang i varumärket som sitter i länge, på ett sätt som andra utbildningar har svårt att nå upp till.

Läs mer: "Fem sätt att engagera dina medarbetare."
Stena Line, Ikano Bank och Kalmar Länstrafik är exempel på kunder.

Produkter

Utbildningar för ambassadörer


Genom att ge medarbetarna kunskap om ditt varumärke och dina kärnvärden har du tagit första steget mot att skapa effektiva kundmöten och god service. Nästa steg är att kunna använda sig av den kunskapen i vardagen. Därför är våra utbildningar upplevelsebaserade. Vi kan t ex dramatisera kundbemötande med hjälp av skådespelare. Resultatet är medarbetare som är viktiga pusselbitar i din varumärkesutveckling.

Marknadsanalyser


Vi genomför kund- och medarbetarundersökningar samt varumärkesstudier. Syftet är att engagera företagets medarbetare i de faktorer som skapar nöjda och lojala kunder. Kan man följa företagets utveckling och se hur det egna arbetet bidrar till varumärket så leder det till ökad stolthet i organisationen. Undersökningar har också visat att de mest lönsamma företagen har de mest engagerade medarbetarna.

Hjalmar Söderberg om varumärkets betydelse

"Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna någon slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst."
Hjalmar Söderberg, Doktor Glas